Meer van Eysinga

Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van geothermie

Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van geothermie